Görevde Yükselme Sınavı

     Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği uyarinca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesine istinaden Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.

     Görevde Yükselme Sınavı ilan metni ve sınav başvuru formu ektedir.

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/28/files/ilan_metni.doc

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/28/files/basvuru_formu.xls

28 Eylül 2017, Perşembe / 675 defa okundu.