Görevde Yükselme Sınavına Katılacak Personel Kesin Listeleri

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KURULUNDAN

D U Y U R U

 

 

 

          Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği gereğince Üniversitemiz birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesine istinaden yapılacak Görevde Yükselme Sınavına müracaat eden personellerin dosyaları ve itirazları incelenmiş, Görevde Yükselme Yazılı Sınavına girmeye hak kazanan personeller belirlenmiş olup;

             Şube Müdürü, Şef ve Koruma ve Güvenlik Şefi Görevde Yükselme Yazılı Sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listesi ekte yayınlanmıştır.

 

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/28/files/ilan_listesi_09_11_2017(3).pdf

 

Yazılı Sınav Tarihi                             :  30.11.2017   

Yazılı Sınav Saati                              : 10.00

Yazılı Sınav Yeri                               :  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ANFİ-2

09 Kasım 2017, Perşembe / 505 defa okundu.