1416 sayılı Kanun Kapsamında Atamalar

 

1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZ ADINA YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖRENLERDEN EĞİTİMLERİNİ BAŞARI İLE TAMAMLAYIP MECBURİ HİZMETİNİ YAPMAK ÜZERE ATANACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 

  • Yurt dışındaki öğrenimlerini yasal süresi içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, öğrenimini tamamladıkları tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa vermek zorundadır.
  • Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar görev talebinde bulunan öğrencileri başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde ihtisasları dâhilinde göreve başlatmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar öğrencilerin görev talebi başvurularını, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, göreve başlamalarını ise hizmet cetveliyle birlikte göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Milli Eğitim Bakanlığına bildirir.
  • 1416 sayılı Kanun kapsamında doktorasını tamamlayanlardan, Üniversitemizin doktor öğretim üyesi atama kriterlerini sağlamaları halinde doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmaları, sağlamamaları halinde öğretim görevlisi kadrolarına atamaları yapılmaktadır. Mevzuat uyarınca sınırlı süreler içinde göreve başlaması gereken 1416 sayılı Kanun bursiyerlerinin doktor öğretim üyesi kadrolarına atamalarda, bursiyerlerin doktora denklik başvurusu yaptığını belgelendirmesi gerekmektedir. Atama sonrası doktora denklik başvurusu reddedilenlerin ise doktor öğretim üyesi kadrosuyla ilişiğinin kesilerek öğretim görevlisi kadrosuna atama işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Görev talep dilekçesi (Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak üzere belirtilmesi gerekmektedir.)

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi

5- Yüksek Lisans ve/veya Doktora Denkliğine başvuru yapıldığına dair belge

6- Yüksek lisans ve/veya doktora tezlerinin basılı birer nüshası ile elektronik ortamdaki Türkçe özetleri

7- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü devlet veya özel Hastane)

8- 6 Adet Fotoğraf

9- Nüfus cüzdanı fotokopisi

10- Adli Sicil Kaydı (E- Devlet üzerinden alınabilir)

11- Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi, (Askerliğini yapanlar için terhis belgesi)

12- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

13- Hizmet belgesi (Daha önce Kamuda çalışmış olanlar için)

 

 

 

 

1- Görev talep dilekçesi (Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmak üzere belirtilmesi gerekmektedir.)

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi

5- Doktora denklik başvurusu yapıldığına ilişkin belge

6- Yüksek lisans ve/veya doktora tezlerinin basılı birer nüshası ile elektronik ortamdaki Türkçe özetleri

7- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü devlet veya özel Hastane)

8- 6 Adet Fotoğraf

9- Nüfus cüzdanı fotokopisi

10- Adli Sicil Kaydı (E- Devlet üzerinden alınabilir)

11- Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi, (Askerliğini yapanlar için terhis belgesi)

12- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

13- Hizmet belgesi (Daha önce Kamuda çalışmış olanlar için)

14- Form-1

15- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,) 

16- Yayın Dosyaları (1 Adet) (Yayın Dosyasında yukarıda istenen belgeler ve Form-1 de puanlama yapılan yayınlar ve belgelerin bir örneği Elektronik Ortamda)

 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024, Çarşamba