Görevleri

Personel Daire Başkanlığı / Arşiv Birimi

Sorumlu Olduğu İş ve İşlemler   :

1.Akademik ve İdari personele ait özlük dosyasına konulacak evrakların dosyalama işlemlerini yapmak, özlük dosyalarını muhafaza etmek, düzenlemek ve arşiv sorumluluğunu üstlenmek.

2.Akademik personelin sicil dosyalarına konulacak evrakların dosyalama işlemlerini yapmak, muhafaza etmek, düzenlemek ve arşiv sorumluluğunu üstlenmek.

3.Arşivin düzenli, intizamlı şekilde olmasını sağlamak. 

4.Akademik personele ait sınav evraklarının muhafazasını yapmak ve bekleme süresini dolduran sınav evraklarının tasfiyesini yapmak. 

5.Arşivde doğabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almak.

6.Gelen evrakların kaydının yapılması ve gönderilmesi.

7.Birimlerimizden, üst makamlara havale ve imzaya sunulan yazıların takibini yapmak.

8.Fax’ la gelen evrakların ilgili yerlere takibini yapmak.

9.Tüm birimlere gedecek olan yazılarda birim içi zimmeti yapıp dağıtımını sağlamak.

10.İntibaklar, askerlik değerlendirmeleri, kıdem terfi, sözleşme süreleri, atama onayları gibi evrakların kararname defterine kaydedilmesini sağlamak.

11.Evrak bürosunda doğabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almak.

12.Giden evrakların kaydının yapılması ve diğer kurumlara ve birimlere yazıların  gönderilmesini sağlamak.

13.Tebliğ edilmesi gereken evrakların Tebliğ – Tebellüğünün zamanında yapılmasını sağlamak.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2014, Pazartesi