Doçent Başvurusu

DOÇENT KADROSU BAŞVURUSU

Başvuru Dilekçesi ve Ekinde;

1- İki adet vesikalık fotoğraf,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Form 1,

5- Yayın listesi,

6- Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,

7- Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,

8- Doktora / Tıpta Uzmanlık / Sanatta Yeterlilik belgesi fotokopisi,

9- Doçentlik belgesi fotokopisi,

10- Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi, 

11- Askerlik durum belgesi,

12- Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan Hizmet Belgesi  (Üniversitemizde çalışıyor olan öğretim üyesi adaylardan istenilmemektedir.),

13- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)(Halen kamu kurumlarında kadrolu olarak görev yapan adaylar hariç) 

ÖNDEĞERLENDİRME VE JÜRİ DOSYALARI ( 4 TAKIM DOSYA VEYA CD/DVD )

1- Özgeçmiş,

2- Form 1,

3- Yayın listesi,

4- Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,

5- Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,

6- Doktora / Tıpta Uzmanlık / Sanatta Yeterlilik belgesi fotokopisi,

7- Doçentlik belgesi fotokopisi,

8- Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi, 

9- Bilimsel çalışmalar ile yayınlar,

( NOT: İsteyen adaylarımız Ön değerlendirme ve jüri dosyalarını yukarıda öndeğerlendirme ve jüri dosyaları başlığı altında belirtilen belgelerde dahil olmak üzere PDF formatında 4 adet CD/DVD halinde teslim edebilirler.)

Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2018, Salı