Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Başvuruları

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK GÖREV YAPMAYI TALEP EDEN BİRİMLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev yapmayı talep edenler Birimler, 2547 sayılı Kanun'un 34. maddesi ve “Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar”da belirtilen hükümleri sağlamaları halinde müracaat edebilirler.

A- İLK DEFA GÖREV TALEP EDİLEN ADAYLAR İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN EVRAKLARIN REKTÖRLÜĞÜMÜZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

 1. İlk Defa Görev Talep Dilekçesi
 2. Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
 3. İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
 4. Açık Kimlik Formu
 5. Diploma Örnekleri Ve Onaylı Tercümesi
 6. Vize Talep Formu
 7. 2 Adet Fotoğraf
 8. Pasaport Fotokopisi
 9. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Belirtilen Q1 Düzeyindeki Son Üç Yıla Ait Yayın Sayısı, Son Üç Yıla Ait Yayınlarına Yapılan Atıf Sayısı İle H-İndeksi Değeri
 10. Gerekçe
 11. Fakülte / Yüksekokul / MYO Yönetim Kurulu Kararı

B- HALEN ÜNİVERSİTEMİZDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN GÖREV SÜRESİ UZATIMI TALEP EDİLEN ADAYLAR İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN EVRAKLARIN REKTÖRLÜĞÜMÜZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

 1. Süre Uzatımı Talep Dilekçesi
 2. Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme Ve Kimlik Formu
 3. Pasaport Fotokopisi
 4. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Belirtilen Q1 Düzeyindeki Son Üç Yıla Ait Yayın Sayısı, Son Üç Yıla Ait Yayınlarına Yapılan Atıf Sayısı İle H-İndeksi Değeri
 5. Gerekçe
 6. Fakülte / Yüksekokul / MYO Yönetim Kurulu Kararı

C- HALEN ÜNİVERSİTEMİZDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEN ADAYLAR İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN EVRAKLARIN REKTÖRLÜĞÜMÜZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

 1. Unvan Değişikliği Talep Dilekçesi
 2. Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
 3. Diploma/Unvan Belgesi Örnekleri Ve Onaylı Tercümesi
 4. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Belirtilen Q1 Düzeyindeki Son Üç Yıla Ait Yayın Sayısı, Son Üç Yıla Ait Yayınlarına Yapılan Atıf Sayısı İle H-İndeksi Değeri
 5. Gerekçe
 6. Fakülte / Yüksekokul / MYO Yönetim Kurulu Kararı

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN RESMİ BELGELER

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Genelge (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifi) konulu 04.08.2020 tarihli ve 82444403-210.99-E.47959 sayılı yazısı

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 31.08.2021 tarihli ve E-82444403-914-61490 sayılı yazısı

Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024, Salı