Doçent Başvurusu

DOÇENT KADROSU BAŞVURUSU

Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi

2- İki adet vesikalık fotoğraf,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Özgeçmiş,

5- Form 1,

6- Yayın listesi,  ( Doçentlik öncesi-sonrası ayrı olacak şekilde ) 

7- Mezuniyet belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık / Sanatta Yeterlilik, Doçentlik)(E-Devletten alınabilir)

8- Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi, 

9- Askerlik durum belgesi, (Askerliğini yapanlar için terhis belgesi)

10- Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan Hizmet Belgesi  (Üniversitemizde çalışanlardan istenilmemektedir.),

11- Yayın Dosyaları (4 Adet)

Bilim Jüri Üyelerine Gönderilmek Üzere Hazırlanacak Dosyaların Standart İçeriği

1- Özgeçmiş,

2- Form 1,

3- Yayın listesi,  ( Doçentlik öncesi-sonrası ayrı olacak şekilde ) 

4-  Mezuniyet belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık / Sanatta Yeterlilik, Doçentlik)(E-Devletten alınabilir)

5- Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi, 

6- Bilimsel çalışmalar ile yayınlar,

 NOT:

         1- Bilim jüri üyelerine gönderilecek dosyalar (4 adet) basılı veya PDF formatında CD/DVD veya USB flaşh bellek halinde teslim edilebilir.

         2- Form 1 İmzalı bir şekilde taratılarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024, Çarşamba