Sözleşmeli (4/b) Personel Alım İlanımıza Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adaylar - 7

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 13.11.2023 tarihli ve 32368 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 15.11.2023 tarihli ve 32370 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan düzeltme ilanımızla da güncellenen ilanımızda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran ve asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan evrak teslim tarihleri arasında evraklarını teslim etmeyen, ilanımızda belirtilen şartları sağlamadığı anlaşılan ve haklarından feragat eden adayların yerine aynı pozisyonlar için tespit edilen yedek adayların sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Sözleşmeli pozisyonlara yedek olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıda istenilen belgeleri 26 Nisan 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayların arşiv araştırması sonucunda yerleştirme işlemleri yapılacak ve kendilerine sözleşme imzalamak üzere bildirimde bulunulacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

Atanmaya hak kazanan adaylar, personel ihtiyacı durumuna göre, Üniversitemiz merkez birimleri ile Üniversitemize bağlı ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirileceklerdir.

Göreve başlatılacak sözleşmeli personel hakkında; 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da belirtilen hususlara göre işlem tesis edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Değerlendirme Sonuçları

No

Nitelik Kodu

Pozisyon Ünvanı

1

B03

Büro Personeli sonuçları için tıklayınız.

 

 

 

 

Kazananlardan istenen belgeler

  1. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız
  2. Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak olan sağlık kurulu raporu
  3. Fotoğraf (6 adet)
  4. Mal Bildirim Formu için tıklayınız
  5. Personel Bilgi Formu için tıklayınız
  6. Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi örneği

Saygılarımızla

16 Nisan 2024, Salı / 845 defa okundu.