2018 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuçları

              Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin Madde 6-(6)’da belirtilen “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı duyuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak anılan komisyona itiraz edilebilir. Komisyon, yapılan itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içerisinde karara bağlar. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.” hükmüne istinaden akademik teşvik ödeneği kesin sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuçları için Tıklayınız.

15 Şubat 2019, Cuma / 691 defa okundu.